Uføretrygd

Dersom du har problemer forbundet med de forskjellige ordninger som NAV har, vil du ofte komme til kort uten advokathjelp. Dette skyldes at folketrygdloven med rundskriv er svært kompliserte samt at det kan  være så som så med saksbehandlers kunnskap og de forskjellige ordningene.

Uføretrygd, arbeidsavklaring, bidrag, osv. er en vesentlig del av vårt arbeidsområde. Du vil som regel ha krav på fri rettshjelp.

Advokathjelpen skrev en kronikk som vi fikk mye respons på. Tilbakemeldingene var fra brukerne. Fra NAV var det helt stille. Nedenfor følger et sitat av kronikken, sterkt forkortet:

Maktmisbruk og systemsvikt

Dette innspillet handler om maktmisbruk, offentlig forvaltning i krise samt ”keiserens nye klær”. En uføretrygdet kvinne som var uenig i Navs vedtak påklaget vedtaket våren 2009. Hun fikk svar for en måneds tid siden.Kvinnen fikk avslag med den begrunnelsen at klagen(fra 2009) ble fremsatt 18 dager for sent.

Svaret var sterkt provoserende og direkte frekt slik jeg ser det. NAV vurderte overhodet ikke kvinnens argumenter etter 3,5 år års ventetid. Hvis NAV mente at klagen var for sent fremsatt burde klagen selvfølgelig vært avvist med en gang den kom inn.Klager har i perioden purret gang på gang uten å få svar.

En slik behandling av egen bruker er sterkt urimelig og maktmisbruk av verste sort. Det tas overhode ikke hensyn til at et sykt menneske i årevis har ventet på en avgjørelse. Men det verste er at handlemåten gir uttrykk for et menneskesyn som man aldri burde finne i det offentlige, men som dessverre ikke er enestående.

Dette er ett tilfelle fra min praksis.

Jeg kan nevne at saken ble brakt inn til Velferds- og helsedepartementet som beklaget vår opplevelse av sendrektighet men kunne fortelle at etaten hadde som mål om å svare innen 10 uker.

 

***

For en advokat som kommer i kontakt med alle brukerne og ser sakene fra innsiden sitter jeg ofte igjen med det inntrykk at de som har sitt daglige virke i det offentlige ofte gir et inntrykk av at etaten er til for dem. Det kan noen ganger(dessverre alt for ofte) oppleves som om brukere regnes nærmest som ”hår i suppa”; og spesielt de som klager. De som sitter og bestemmer samt lederne må aldri glemme at etatene er til for brukerne og ikke for de ansatte.

 

 

 

Del denne siden på: