Personskader uansett skadevolder

Hvis du har fått en personskade, kan du ha krav på erstatning. For at et forsikringsselskap skal foreta en utbetaling, må du sannsynliggjøre at det er en sammenheng mellom skaden og de plagene du har.

Sammenhengen mellom personskaden og ulykken avgjøres som regel av en spesialist som vurderer medisinske journaler sett i forhold til skaden. For at du skal kunne få den personskadeerstatningen du har krav på, vil vi kunne bistå deg fra begynnelsen av saken. Ofte vil nødvendige utgifter til advokat i sin helhet bli dekket av forsikringsselskapet.

Del denne siden på: