Overgrep

• Ektefellen bruker vold mot samlivspartneren eller/og mot barn

• Den voksne hjemmeboende sønnen utøver vold mot sin mor eller far eller på annen måte utnytter dem

• Noen trues til seksuelle handlinger man ikke ønsker

• Ofte bruker noen psykisk press for å få det som man ønsker

Bistandsadvokat er gratis uavhengig av inntekt, og vil kunne veilede deg videre.

Våre erfaringer:

De aller fleste tilfellene blir ikke anmeldt. De er for eksempel redd for skilsmisse, fars forhold til barna, osv. Noen ringer en advokat, men tør ofte ikke snakke med advokaten igjen.

Anmeldelser om til dels alvorlige tilfeller, blir trukket tilbake som følge av trusler, men som regel fordi den som gjort handlingene unnskylder seg og forteller at det aldri skal gjenta seg.

Svært mange av sakene har sammenheng med alkoholbruk. Vold og alkoholmisbruk henger ofte sammen

Svært mange skylder på seg selv for at de har blitt utsatt for vold. Dette stemmer aldri. «Sagt noe galt, ikke vært så grinete, hadde hatt middagen klar» osv., osv. Svært mange forklarer at de har skylden da de har oppført seg provoserende.

Det er overgriperen som har et problem. Så lenge hans /hennes handlinger ikke får noen følger, vil forholdet fortsette.

Bistandsadvokaten står klar til å hjelpe deg uten at det koster noe. Du er sjefen og bistandsadvokaten kan ikke gjøre noe du ikke ønsker.

Voksne slutter ikke å slå eller gjøre andre overgrep uten videre men det finnes løsninger dersom overgriperen innser sitt problem.

Advokaten har taushetsplikt og kan kun gi råd.

Ta kontakt med advokat.

Del denne siden på: