Mangler ved huskjøp

 

Det viser seg ofte at det huset man har kjøpt ikke var som forventet. Du kan ha krav på prisavslag som følge av dette.  Det er viktig at du reklamerer raskt. Å reklamere vil si å gjøre kjøper oppmerksom på mangelen og at det vil kunne bli aktuelt å fremme et økonomisk krav som følge av dette. Mange har tapt sin rett fordi det er reklamert for sent. Advokaten vil kunne reklamere for deg.

Det er avhendingslova som regulerer dette rettsområdet, og dersom man ikke blir enige med selgeren, trenger man ofte advokat.

Mange selgere bruker såkalt eierskifteforsikring, og da vil kjøperen få et forsikringsselskap som motpart.

Det er best at advokaten engasjeres på et tidligst mulig tidspunkt. Kjøperen bør være forsiktig med å godta et «skambud» fra eier eller forsikringsselskap.

At huset er kjøpt «som besiktiget» fratar ikke selgeren for ansvar.

Dersom forsikringsselskapet ikke vil godta ditt krav, vil du være dekket i innboforsikringen din for en betydelig del av advokatutgiftene. Advokaten redegjør for dette og tar kontakt med forsikringsselskapet.

Saken kan bringes inn for Finansklageforbundet som ofte gir kjøper medhold. Det er mange forhold som avgjør om du kan ha en god sak. Det anbefales at du får en vurdering hos Advokathjelpen dersom du er i tvil om noe.

Del denne siden på: