Barnevernsaker

Vi har lang erfaring og spisskompetanse i å bistå foreldre i saker barnevernet er involvert.

Hjelpetiltak, hvordan du på beste måte kan få det beste ut av situasjonen, samt hva barnevernet forventer seg, vet vi.

Saken kan også i noen tilfeller dreie seg om omsorgsovertakelse, samvær med barn i fosterhjem eller å få tilbakeføring av et allerede fosterhjemsplassert barn.

Det er svært viktig at advokat kontaktes tidlig.

Del denne siden på: