Arv

Arv skaper mye strid og usikkerhet som kunne vært unngått.

Arvespørsmål kan være kompliserte, men som regel er de ikke det. F.eks. vil dødsfall og særkullsbarn (barn fra tidligere forhold) kunne være grunnlag for unødig bekymring. Gjenlevende er redd for å måtte flytte fordi særkullsarvingen vil kreve oppgjør ved førstavdødes bortgang. Som regel ligger situasjonen ikke slik an.

Uvitenhet og andre forhold kan gjøre oppgjøret vanskelig. Problemer ved arveoppgjør kan skape uvennskap som varer livet ut. Dette burde ikke være nødvendig.

Uansett kan det være ønskelig med arveplanlegging, også ved å forestå hele skifteoppgjøret(ofte langt rimeligere enn Tingretten). Ofte bør overdragelse av fritidseiendom ordnes tidlig slik at dette ikke blir noe konflikttema. Her vil ofte foreldrene ha en spesiell oppfatning av hvem som skal overta denne eiendommen.

 

Det man aldri må glemme ved et arveoppgjør, er at det er meget sterke følelser i sving.

Del denne siden på: