Arbeidsrett/oppsigelse

 

Har du mottatt oppsigelse i arbeidsforhold eller husleieforhold, bør du rådføre deg med advokat. Du kan ha krav på erstatning eller å få fortsette i stillingen, eller du kan ha krav på å bli boende i leiligheten. Du bør være rask, for her det mange frister som du må ta hensyn til.

Manglende utbetaling av lønn og feriepenger

Som arbeidstaker kan du oppleve at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn mv til avtalt tid. Årsaken kan enten være at arbeidsgiveren din ikke vil betale, eller ikke kan betale.

Hvordan du må gå fram for å få dekket kravene dine, er avhengig av årsaken til at arbeidsgiver ikke betaler. Arbeidsgiver har muligens ikke penger til å utbetale lønn. Dersom det er tilfelle kan arbeidsplassen slås konkurs. Ofte utbetales lønnen når arbeidsgiver får konkursvarsel.

Dersom det er viljen det går på, må du følge en annen fremgangsmåte hvor saken kan ende opp i forliksrådet. Arbeidstilsynet har mye kunnskap om dette. Du er velkommen til å ta kontakt slik at dette blir gjort formelt riktig. Det er mange bestemmelser her det er lett å misforstå. Advokathjelpen bistår enten ved rådgivning eller mer omfattende bistand.

Del denne siden på: