Saksområder og kompetanse

 

 

Alminnelig praksis.

Alminnelig praksis betyr at vi besvarer henvendelser vedrørende de fleste sakstyper, men forbeholder oss retten til å avslå en henvendelse. Vårt advokatkontor er innrettet for å ivareta rettsbehovet for folk flest. Etter 20 år i faget har kontoret opparbeidet betydelig kompetanse innenfor mange rettsområder som f.eks:

Samlivsbrudd, barnefordeling, samvær,  yrkesskade, trygdesaker, personskader, mangler ved kjøp av hus, bistandsadvokat til voldsofre, testament, samboeravtaler.

Våre øvrige rettsområder har vi lang erfaring med, og vi har samarbeidsavtaler med andre advokater andre steder i landet.

Vi har eiendomsmeglerbevilling og inkassobevilling. Overdragelse av fast eiendom i forbindelse med generasjonsskifte er en vanlig sakstype.

Husk at du aldri skal betale noe før vi blir enige om det! Advokaten plikter å informere hele veien slik at du unngår en stor regning du ikke har vært forberedt på.

Vi følger advokatforeningens etiske retningslinjer.

Har du behov for advokat omgående så kan du sende en e-post.

Del denne siden på: