Fri rettshjelp

Vi har behandlet NAV-saker i mange år og har skrevet artikler og kronikker om NAV og maktmisbruk som tema.

Fri rettshjelp har du krav på i mange saker hvor inntekten din er under kr. 246.000,-. Dersom du er gift eller samboende er grensen kr. 369.000,- for begge sammenlagt. Dersom inntekten din er høyere, må det søkes i hvert enkelt tilfelle. Man tar siste måneds inntekt multiplisert med 12. Hva du tjente året før eller tidligere samme år som du søkte har som regel liten betydning. Uføretrygdede vil som regel ligge innenfor inntektsgrensen. VI kan fri rettshjelp og vil raskt kunne besvare ditt spørsmål. Vi har behandlet NAV-saker i mange år, og har skrevet artikler og kronikker med NAV og maktmisbruk som tema.

I skilsmisse- og separasjonssaker legger man selvfølgelig ikke inntektene sammen.

Formuen må ikke overstige kr. 100.000,-. Formue i bolig regnes ikke med.

Det gis fri inntekt til en rekke sakstyper, men ikke alle. Ta kontakt, så kan vi svare på om du får fri rettshjelp til din sakstype.

Advokaten kan i mange tilfeller innvilge fri rettshjelp selv.

I svært mange saker vil forsikringsselskapet dekke advokatutgiftene.

Del denne siden på: