businessman

Stønad til barnetilsyn

Enslig forsørger – stønad til barnetilsyn. Krav om omsorgslønn. Moren hadde fremmet krav om dekning av utgifter til SFO for sønn på 8 år med diagnosene Asperger og ADHD. Hun fikk omsorgslønn fra kommunen med ca. 70 % stilling for å ivareta sønnens pleie- og omsorgsbehov. Avslagsvedtaket var begrunnet med at mottak av omsorgslønn ikke kunne […]

businessman

Opphør av samboerforhold

Dom i Høyesterett Økonomisk vederlag ved opphør av samboerforhold Høyestrett avsa 19. september 2011 to dommer (HR-2011-1739-A og HR-2011-1740-A) om økonomisk oppgjør i forbindelse med opphør av samboerforhold. I den første saken saken fant Høyesterett at kvinnen ville ha hatt et vederlagskrav på mannen, anslått opp mot 200 000 kroner. Det var likevel ikke grunnlag […]

businessman

Dom i Høyesterett om prisavslag etter kjøp av bolig

Høyesterett avsa 9. februar 2010 dom om forståelsen av vesentlighetskravet i avhendingsloven § 3-9 og om reklamasjonsfristen etter avhendingsloven § 4-19. Ankende part kjøpte en bolig oppført i 1976 til kr 2 230 000. Ved oppussing to og et halvt år senere oppdaget kjøper mangler ved isolasjon og ved sammfenføyningene i tak­konstruksjonen. Utbedring ville komme […]

businessman

Pleie mot pasientens vilje

Den 25.5.2010 ble det avsagt en dom i Høyesterett som gjaldt pleie mot pasientens vilje Saken gjelder spørsmålet om et kommunalt sykehjem kan skifte sengetøy, utføre kroppsvask og skifte sårbandasjer på en pasient, mot hans vilje. En sentral problemstilling er om pasienten ved å takke ja til sykehjemsplass også aksepterer institusjonens alminnelige krav til personlig […]