Stønad til barnetilsyn

Enslig forsørger – stønad til barnetilsyn.

Krav om omsorgslønn. Moren hadde fremmet krav om dekning av utgifter til SFO for sønn på 8 år med diagnosene Asperger og ADHD. Hun fikk omsorgslønn fra kommunen med ca. 70 % stilling for å ivareta sønnens pleie- og omsorgsbehov. Avslagsvedtaket var begrunnet med at mottak av omsorgslønn ikke kunne anses som «arbeid» etter folketrygdloven. Moren mente at omsorgsarbeidet var nødvendig og måtte anses som arbeid ikke minst grunnet møtevirksomhet knyttet til sønnens behov. Retten mente at mange forhold tilsa at omsorgsarbeidet rent teknisk kunne likestilles med arbeid. Uavhengig av dette fant retten å legge avgjørende vekt på formålet med ordningen – å sikre inntekt og gi midlertidig hjelp til selvhjelp, slik at medlemmet kunne bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. Lønnet omsorgsarbeid kunne ikke ses å falle innenfor dette.

Min kommentar:

«likestilles med arbeid» men alikevel ikke godkjent, uforståelig. Det kommer nok en endring her. Avgjørelsen er avsagt i høst.

Kommentarer:

Del denne siden på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *