Pleie mot pasientens vilje

Den 25.5.2010 ble det avsagt en dom i Høyesterett som gjaldt pleie mot pasientens vilje

Saken gjelder spørsmålet om et kommunalt sykehjem kan skifte sengetøy, utføre kroppsvask og skifte sårbandasjer på en pasient, mot hans vilje. En sentral problemstilling er om pasienten ved å takke ja til sykehjemsplass også aksepterer institusjonens alminnelige krav til personlig hygiene og at pleiepersonalet gjennomfører disse, eller om pasienten med utgangspunkt i pasientrettighetsloven § 4-1 kan nekte vask og stell – også der dette medfører slik sjenanse for de ansatte at forholdene ikke lar seg forene med hensynet til et forsvarlig arbeidsmiljø. Høyesterett kom til samme resultat som lagmannsretten og forkastet pasientens anke.

Kommentarer:

Del denne siden på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *