Dom i Høyesterett om prisavslag etter kjøp av bolig

Høyesterett avsa 9. februar 2010 dom om forståelsen av vesentlighetskravet i avhendingsloven § 3-9 og om reklamasjonsfristen etter avhendingsloven § 4-19.

Ankende part kjøpte en bolig oppført i 1976 til kr 2 230 000. Ved oppussing to og et halvt år senere oppdaget kjøper mangler ved isolasjon og ved sammfenføyningene i tak­konstruksjonen. Utbedring ville komme på ca kr 75 000 som tilsvarer 3.36 prosent av kjøpesummen. Kjøper reklamerte 3-4 måneder etter at manglene ble oppdaget.

Høyesterett påpekte at vurderingen av vesentlighetskravet etter avhendingsloven § 3-9 er en skjønnsmessig helhetsvurdering. Prosentberegning er et utgangspunkt, men forhold som salgssituasjonen, feilens art og betydning og boligens karakter og standard må også tas i betraktning. Høyesterett fant ikke at vesentlighetskravet var oppfylt i denne saken.

Høyesterett fant heller ikke at kjøper hadde reklamert innen rimelig tid, jf. avhendingsloven § 4-19. Ved bedømmelsen ble det lagt vekt på at loven bare stiller krav om nøytral reklamasjon, og at det allerede var gått mer enn to og et halvt år siden overtakelsen da feilene ble oppdaget.

Kommentarer:

Del denne siden på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *